Sportske hale

Šta su sportske hale?

Koncept lake montažne sportske hale, podrazumeva dve glavne celine: sportski teren (igralište) i aneks. Ovi delovi mogu biti u tri osnovna međusobna položaja:

  • potuno separatni, samo sa funkcionalnom vezom;
  • spojeni po jednoj ravni, ali vizuelno i funkcionalno integrisani;
  • potpuno integrisani u istom volumenu;

Sam aneks, je deo gde su smeštene sve one funkcije koje obuhvataju aktivnosti korisnika pre i posle bavljenja sportom, kao i prateće tehničke prostorije.

Izgradnja sportskih hala

Sportske hale su obično raspona od 16-24m, dužine od 30-60m i visine 7-11m. Hala je direktno spojena sa zonom svlačionica u aneksu.

Unutrašnje opremanje: podloga, sistemi grejanja, ventilacije i osvetljenja , pažljivo su definisani, te se ugradnja svodi na suvu montažu na licu mesta. U ovakvoj organizaciji, laka montažna sportska hala, se izvodi u vremenskom periodu od cca 60 dana na spremljenu sveukupnu prateću dokumentaciju. Samo zatvaranje objekta, na pripremljene temelje, (montaža konstrukcije i instalacija membrane) traje do 14 dana.

Iako su nazvane „lake montažne“, ove dvorane predstavljaju solidne objekte. Oni nose sve moguće atmosferske uticaje kao i bilo koji objekat drugog sistema izgradnje, a vek trajanja ovih dvorana se meri u decenijama.

Posebno bitan i atraktivan je finansijski koncept ovih hala koji nudi izuzetno dobar odnos ulaganja i povraćaja investicije. Po dosadašnjim iskustvima taj period se kreće u periodu od 16 do 24 meseca.

Održavanje sportskih hala

Veoma bitna stavka predstavljenog sistema je održavanje. Kod drugačijih objekata iste namene održavanje je prilično skupo i najčešće kao rezultat imamo propale i ruinirane sportske objekte. Kod „lakih montažnih sportskih hala“ svi sistemi su maksimalno pojednostavljeni, time i njihovo održavanje a sve prilagođeno osnovnoj ideji ovih dvorana: a to je bavljenje sportom. Takvim pristupom sveli smo i troškove održavanja na minimum.

Sa svim gore navedenim prednostima, možemo da konstatujemo da se koncept „montažnih sportskih hala“ pokazao i kao veoma profitabilan, i kao takav neosporni je potencijal kako za razvoj samog sporta tako i za razvoj postojeće sportske infrastrukture.

TOP