Biogasna porstrojenja

Postrojenja za biogas

Oprema čini 70–80% industrijskog postrojenja biogasa. Glavni deo opreme su zatvoreni rezervoari gde se vrši fermentacija, a koji su spojeni sa rezervoarima za skladištenje biogasa. Ovi rezervoari mogu biti metalni, pokriveni PVC membranom ili kompletno urađeni od PVC-a.

Iz ovih rezervoara biogas se distribuira do postrojenja za proizvodnju struje i toplotne energije, i dalje do krajnjih korisnika. Ceo sitem se kompijuterski kontroliše.

U ovoj oblasti pružamo usluge planiranja, projektovanja i izvođenja biogas postrojenja i njegovih delova.

O biogasu

Biogas je jedini obnovljiv izvor energije koji je pogodan za proizvodnju struje, toplotne energije, gasa i tečnih goriva. Biogas se sastoji od metana (55-80%) i ugljen-dioksida (20-45%) i nije štetan za životnu sredinu.

Biogas se dobija procesom anaerobne fermentacije (bez prisustva kiseonika) obnovljivih sirovina (kukuruz, žitarice, trava), organskog otpada iz prehrambene industrije i đubriva. Ne prouzrokuje dodatnu emisiju ugljen-dioksida i smanjuje količinu organskog otpada.

TOP