Javni objekti

Natkrivanje javnih objekata i površina

Membranske napregnute strukture se umnogome primenjuju u svetu (a sve više i kod nas) za izradu nadstrešnica pijaca, stadiona, autobuskih i peronskih stanica, arheoloških nalazišta, trgova, atrijuma… Ovi objekti, zahvaljujući atraktivnom oblikovanju, predstavljaju urbane atrakcije koje se mogu lako integrisati kako u urbano gradsko jezgro tako i u manje urbane sredine.

Prednosti ovih konstrukcija su: atraktivnost, sposobnost premošćavanja velikih raspona, mala težina celokupne konstrukcije sa sposobnošću da podnese bilo koje atmosferske uticaje i razne vrste opterećenja.

Primena i karakteristike

Membranske napregnute strukture nalaze svoju izuzetnu primenu u izgradnji javnih objekata kod kojih se zahteva efikasnost u pogledu vremena izgradnje a da to ne bude na štetu oblikovanja i reprezentativnosti samog objekta.

To se postiže kombinovanjem PVC membrane sa odgovarajućom konstrukcijom (drvenom ili čeličnom), zahvaljujući čemu se postižu oblici i forme koji bi bili teško izvodljivi kada bi se primenjivali uobičajeni građevinski materijali.

Glavne vizuelne karakteristike ovih struktura su:

  • Transparentnost
  • Veliki rasponi koji doprinose monumentalnosti
  • Igra svetosti i senke
  • Mogućnost izvođenja najrazličitijih geometrijskih formi
  • Otvorenost, pristupačnost

ETFE membrane - materijal budućnosti

ETFE membrane uz adekvatna inženjerska rešenja postižu odlične termoizolacione rezultate, zadržavajući lakoću i transparentnost, što ih čini jedinstvenim, ali i materijalnom budućnosti.

Posebno uspešnu primenu nalaze kod javnih objekata i objekata velikih raspona kao što su stadioni, aerodromi, železničke i autobuske stanice, pijačni i javni trgovi, šoping centri, fasade poslovnih i javnih objekata i drugo.

Jedna od najvećih prednosti ovog materijala je njegova transparentnost, koja se kreće i do 95%, male je specifične težine te spada u ultralake materijale (ispod 500g/m2).

TOP