Projektovanje

O projektovanju

U ovoj oblasti pružamo usluge za sve faze, počevši od idejnih rešenja preko situacionih planova, idejnih, glavnih projekata i projekata izvedenog stanja. Pokrivamo sve delove procesa projektovanja, kao i pribavljanje dokumentacije neophodne za otvaranje gradilišta.

U svojoj praksi projektovali smo kako objekte različitih namena (stambeni, poslovni, proizvodni, magacinski, objekti posebne namene...), tako i unutrašnje uređenje javnih i privatnih prostora (prodajni objekti, ugostiteljski, stambeni, uslužni...).

Dodatne usluge

Pored projektovanja, naši inženjeri obavljaju i poslove projektantskog i stručnog nadzora na gradilištu, kao i konsaltinga u građevinarstvu, pa samim tim obuhvatamo kompletan inženjering vezan za izgradnju objekata.

U saradnji sa našim kooperantima, a u interesu investitora, možemo ponuditi i izvođenje svih građevinskih i instalaterskih radova.

Poverenje su nam do sad ukazale renomirane kompanije kakve su: HYPO, NBG, Telekom, Soko Štark, METRO, DOKA, LukOil i dr.

TOP