Tekstilna arhitektura

Šta je tekstilna arhitektura?

Naziv "tekstilna arhitektura" je nasleđen istorijskim sledom razvoja ovih konstrukcija. Prvo su primenjivani prirodni materijali kao što su koža ili tekstil, da bi današnji materijali izgledali sasvim drugačije.

Osnovno njihovo svojstvo jeste mala specifična težina i mogućnost da prenesu izuzetno velika opterećenja, ali i da formiraju bilo koji oblik. Takođe ih karakteriše i niz drugih osobina kao transparentnost, protivpožarna otpornost, boja, UV zaštita.

Danas se ovi materijali stručno nazivaju membrane, a ove strukture - membranske strukture, negde i šatoraste strukture ili konstrukcije. Prema raznovrsnosti primene i tehnologije postoji veliki broj različitih membrana, a čak se neke membrane namenski proizvode samo za određeni objekat.

Membranske strukture su uglavnom proizvod kombinacije membrane sa drugim materijalima. To su najčešće drveni ili čelični elementi, ali takođe i sa betonom, staklom, polikarbonatima i gotovo svim drugim građevinskim materijalima.

Prednosti tekstilne arhitekture?

  • Brza ugradnja – montaža
  • Niža cena podkonstrukcije, temelja itd.
  • Mala specifična težina
  • Transparentnost
  • Veliki rasponi
  • Estetski i oblikovno neprevaziđeni
  • Energetski efikasni sistemi
TOP