Javni objekti

Natkrivanje javnih objekata i površina

Membranske napregnute strukture se umnogome primenjuju u svetu (a sve više i kod nas) za izradu nadstrešnica pijaca, stadiona, autobuskih i peronskih stanica, arheoloških nalazišta, trgova, atrijuma… Ovi objekti, zahvaljujući atraktivnom oblikovanju, predstavljaju urbane atrakcije koje se mogu lako integrisati kako u urbano gradsko jezgro tako i u manje urbane sredine.

Prednosti ovih konstrukcija su: atraktivnost, sposobnost premošćavanja velikih raspona, mala težina celokupne konstrukcije sa sposobnošću da podnese bilo koje atmosferske uticaje i razne vrste opterećenja.

Primena i karakteristike

Membranske napregnute strukture nalaze svoju izuzetnu primenu u izgradnji javnih objekata kod kojih se zahteva efikasnost u pogledu vremena izgradnje a da to ne bude na štetu oblikovanja i reprezentativnosti samog objekta.

To se postiže kombinovanjem PVC membrane sa odgovarajućom konstrukcijom (drvenom ili čeličnom), zahvaljujući čemu se postižu oblici i forme koji bi bili teško izvodljivi kada bi se primenjivali uobičajeni građevinski materijali.

Glavne vizuelne karakteristike ovih struktura su:

  • Transparentnost
  • Veliki rasponi koji doprinose monumentalnosti
  • Igra svetosti i senke
  • Mogućnost izvođenja najrazličitijih geometrijskih formi
  • Otvorenost, pristupačnost
TOP